Wettelijke vermeldingen

Informatie van de uitgever

Camping Verdon Parc
Domaine de la Paludette
04800 GREOUX LES BAINS
Telefoon: +33 (0)4 92 78 08 08
Fax: +33 (0)4 92 78 08 08

Ontwerp van de site

IRIS Interactive
« Créateur d’empreintes digitales »
3, avenue d’Aiguilhe
43000 Le Puy en Velay
Tel: +33 (0)4 71 04 93 01
Fax: +33 (0)4 71 04 98 50.
www.iris-interactive.fr

Webhosting

Sequoiasoft SAS
Immeuble Les Templiers
950, route des Colles
06410 Biot
Tel. : +33 (0)4 92 94 10 04
Fax: +33 (0)4 92 94 10 01.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.campingverdonparc.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de website www.campingverdonparc.fr worden dus verzocht deze regelmatig te raadplegen.
Deze site is normaal te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Er kan echter een onderbreking worden ingelast voor technisch onderhoud door  www.campingverdonparc.fr , die er in dat geval alles aan doet om de datums en de uren van de onderbreking vooraf kenbaar te maken aan de gebruikers.
De site www.campingverdonparc.fr wordt regelmatig bijgewerkt door de Webmaster. Op dezelfde wijze kunnen ook de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden aangepast: zij zijn desondanks van kracht voor de gebruiker, die dan ook wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Reikwijdte van de inhoud

Ondanks de zorgvuldigheid die wij in acht nemen bij de inzameling van de informatie en de realisatie van de site met behulp van de nieuwste technieken, kunnen er, buiten onze wil, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, storingen of toevoegingen blijven voorkomen of opduiken op de site www.campingverdonparc.fr Verdon Parc kan daarom niet gehouden worden tot garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van alle inhoud op de site; de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat erkent dat hij hiervan gebruik maakt op eigen risico en dat  www.campingverdonparc.fr dan ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van de site.
Evenzo kan IRIS Interactive noet verantwoordelijk worden gehouden voor de aard of de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen op de pagina’s die volgen, met name de sites die toegankelijk zijn via een hypertext-link op de pagina’s van de site. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over het recht tot toegang en rectificatie van de gegevens betreffende uw persoon.

Auteursrecht – Copyright © – Links

Reproductie op papier
Met uitzondering van iconografie, is de reproductie van de pagina’s van deze site op een papieren drager toegestaan, onder voorbehoud van de naleving van de volgende voorwaarden:

  • de verspreiding is gratis,
  • respect van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen aanpassing, generlei wijziging)
  • expliciete vermelding van de site www.campingverdonparc.fr als bron en de vermelding dat de reproductierechten strikt voorbehouden en beperkt zijn.

Reproductie op elektronische drager
Reproductie van deze website, geheel of gedeeltelijk, op een elektronische drager is toegestaan onder voorbehoud van de duidelijke en leesbare toevoeging van de bron (www.campingverdonparc.fr) en de vermelding « Rechten voorbehouden ».
De informatie mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is uitgesloten.
Het maken van links naar www.campingverdonparc.fr
De site www.campingverdonparc.fr geeft toestemming tot het plaatsen van een hypertext-link naar zijn inhoud, op voorwaarde dat:

  • geen techniek voor dieplinken (« deep linking » ) wordt gebruikt, dat wil zeggen dat de pagina’s van de site www.campingverdonparc.fr niet mogen zijn ingebed in pagina’s van een andere site, maar toegankelijk zijn via de opening van een nieuw venster.
  • de bron wordt vermeld die met een hypertext-link direct verwijst naar de bedoelde inhoud. De informatie mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke, verenigings- of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is uitgesloten.

Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie bevatten met een polemisch, pornografisch, xenofoob karakter of in ruimere zin, informatie waar veel mensen aanstoot aan kunnen nemen.

Voor ander gebruik, gelieve contact met ons op te nemen.

Cookies

Bij navigatie op de site www.campingverdonparc.fr kunnen cookie(s) worden geplaatst op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat niet toelaat om gebruiker te identificeren, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De gegevens die op die manier worden verkregen zijn bedoeld om later bezoek op de site te vergemakkelijken, en ook om verschillende metingen uit te voeren inzake het bezoek aan de site.
Het weigeren van de installatie van cookies kan tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende wijze configureren, om de installatie van cookies te weigeren.

Voorbeeld van instellingen voor Google Chrome en Internet Explorer:

Onder Chrome: tabblad instellingen / Geavanceerde instellingen weergeven…

  • Om cookies te activeren, kies Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld (aanbevolen).
  • Om cookies te deactiveren, selecteer Sites niet toestaan gegevens in te stellen.

Onder Internet Explorer: tabblad tools / internetopties.

  • Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met OK.

Klik op OK om op te slaan.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.campingverdonparc.fr is onderworpen aan het Franse recht.
In geval van een geschil zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Er wordt geen persoonlijke informatie ingezameld zonder dat u dit weet.
Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden.

Doe met ons mee