Algemen verkoopvoorwaarden

Verdon Parc – Domaine de la Paludette – 04800 GREOUX LES BAINS

hierna « de verhuurder »

RESERVERINGSVOORWAARDEN

De gepubliceerde tarieven en informatie worden vermeld onder voorbehoud van drukfouten of weglatingsfouten (niet-contractuele teksten en afbeeldingen). In het geval van een kennelijke fout op de gepubliceerde prijs, zoals een absurd lage prijs in vergelijking met het gemiddelde van de prijzen van de verblijven geregistreerd over dezelfde periode, wordt de klant geïnformeerd dat het contract nietig wordt geacht en dat hij zal worden terugbetaald voor zijn aanbetaling of de totale betaalde prijs  zonder compensatie, ongeacht de periode waarin de logiesverlener zijn fout realiseert, tenzij de klant het nieuwe tariefvoorstel van de logiesverlener aanvaardt. De promoties en voordelen die door de logiesverlener worden aangeboden na de boekingsdatum kunnen niet worden toegepast op een gedeeltelijk of volledig betaalde boeking.

De club rekent een toeristenbelasting per persoon aan voor elke volwassene die verblijft in de club, voor rekening van de lokale overheden. Dit bedrag is het bedrag dat van kracht is op de datums van het verblijf.

Voor kampeerplaatsen omvat het basisforfait 1 kampeerplaats + 1 installatie + 1 voertuig + toegang tot water en elektriciteit + 2 personen. Bezetting van maximum 6 personen per kampeerplaats (baby inbegrepen).

Voor vakantieverblijven omvat het forfait het aantal personen (incl. baby) opgegeven bij de reservering, binnen de limiet van 8 plaatsen afhankelijk van het gekozen type van vakantieverblijf. Indien het aantal personen dat zich aanmeldt groter is dan de capaciteit van het gekozen vakantieverblijf, zal de club de toegang weigeren.

De verhuurde vakantieverblijven zijn ingericht en omvatten allemaal keuken- en tafelgerief evenals beddengoed. Lakens en toiletlinnen zijn niet inbegrepen in het basisforfait. Er wordt aan herinnerd dat stapelbedden om veiligheidsredenen verboden zijn voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Elke reservering is op naam en kan in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd. De reservering wordt pas van kracht na onze toestemming en ontvangst van het ondertekende huurcontract en de betaling van het voorschot of het totale bedrag van het verblijf.

De logiesverlener biedt een optionele “voorkeur van staanplaats” tegen betaling van een vast bedrag van € 35 per boeking voor accommodaties en € 30 per boeking voor staanplaatsen. De klant kan het volgende aanduiden:

 • een staanplaats naast die van een andere klant die reeds een boeking heeft gemaakt voor dezelfde periode,
 • een specifiek locatienummer,
 • een staanplaats in een door de klant aangewezen zone (zwembad, speeltuin, enz.)

De logiesverlener spant zich tot het uiterste in om de door de klant aangegeven locatievoorkeur te respecteren. Als niet kan worden voldaan aan de door de klant aangegeven voorkeur van de locatie, zal de logiesverlener het op het moment van de boeking het betaalde forfaitaire bedrag terugbetalen.

BETALINGSVOORWAARDEN

De klant is verplicht zich te houden aan de betalingsregels zoals hieronder gespecificeerd. Indien de logiesverlener niet binnen de gestelde termijn de aanbetaling of het saldo heeft ontvangen, behoudt hij zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen en zullen de voorwaarden van de annuleringsvoorwaarden die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn vermeld worden toegepast.

 • Indien de boeking meer dan 30 dagen voor de vertrekdatum plaatsvindt, kan de klant overgaan tot:
 • een betaling in twee keer
  • betaling van een voorschot van 30% van het totale bedrag van het geboekte verblijf op het moment van de boeking. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht op het totale bedrag van het verblijf en zal worden geïnd op het moment van de boeking,
  • betaling van het saldo, d. w. z. 70% van het totale bedrag van het geboekte verblijf, ten laatste 30 dagen voor de aanvang van het verblijf.

 

 

of

 • een eenmalige betaling
  • betaling van het totale bedrag van het geboekte verblijf.

Indien de boeking minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf wordt gemaakt, dient de klant het volledige bedrag van het verblijf te betalen op het moment van de boeking.

BETAALMIDDELEN

De boeking kan worden betaald per creditcard, bankoverschrijving of ANCV cheque, aanvaard onder de volgende voorwaarden :

 • Vanop afstand (website, e-mail, telefoon):
  • Creditcard: tot dezelfde dag,
  • Bankoverschrijving: tot 15 dagen voor aanvang van uw verblijf,
  • ANCV: tot 21 dagen voor aanvang van uw verblijf,
 • Ter plaatse :
  • Creditcard, contant geld of ANCV: tot dezelfde dag,

WIJZIGING

Bij elk verzoek om wijziging van de datums of het aantal deelnemers aan het verblijf, zal de verhuurder zoveel mogelijk aan de wensen trachten te voldoen, in de mate van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven. Elk verzoek tot verkorting van de duur van het verblijf wordt door de verhuurder beschouwd als een gedeeltelijke annulering.

ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF EN NIET-GEBRUIKTE VOORZIENINGEN

Een onderbroken of ingekort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) door de klant kan geen aanleiding vormen voor enige terugbetaling. Ondanks de betaling van het saldo, zonder kennisgeving door de klant (per e-mail of aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging), 48u na het begin van het verblijf, behoudt de verhuurder zich het recht voor om vrij over het vakantieverblijf of de kampeerplaats te beschikken. De klant in dat geval op geen enkele schadevergoeding aanspraak maken.

Er wordt geen enkele terugbetaling of schadevergoeding voorzien in geval van niet-gebruik van één of meerdere diensten, of in geval van een tijdelijke of seizoenssluiting van een of meerdere diensten die verband houden met een technisch, klimatologisch, administratief of wetgevingsprobleem.

ANNULERING

Annulering door de klant:

 • Na meer dan 90 dagen na de boeking zal de logiesverlener de klant het volledige bedrag van de betaalde bedragen terugbetalen, exclusief administratiekosten en het bedrag van de annuleringsverzekering.
 • Tussen 60 en 90 dagen na de boeking zal de logiesverlener de klant de betaalde bedragen terugbetalen tot maximaal 50% van het totale bedrag van zijn verblijf, exclusief de dossierkosten en het bedrag van de annuleringsverzekering.
 • Op minder dan 60 dagen voor de boeking blijven de betaalde bedragen bij de logiesverlener.

Annulering door de logiesverlener: In geval van annulering door de logiesverlener, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig terugbetaald.

ANNULERINGSVERZEKERING

Een annulerings- en onderbrekingsverzekering wordt aangeboden aan de klant, die de mogelijkheid heeft om zich hierop in te schrijven bij het bedrijf Gritchen Affinity, partner van de logiesverlener. De annulerings- en onderbrekingsverzekering vergoedt het volledige betaalde bedrag (exclusief aftrek, verzekeringspremie en administratiekosten) vóór de aankomst van het verblijf. Bij onderbreking van het verblijf wordt het bedrag van het ongebruikte gedeelte pro rata temporis van het gereserveerde verblijf berekend.

De verzekeringspremie moet volledig door de klant betaald worden op het moment van boeking en wordt niet terugbetaald tenzij de klant de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn van het verzekeringsproduct toepast.

In geval van benadeling moet de klant de maatschappij hiervan binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade in kennis stellen, d. w. z. binnen 5 dagen na het ontstaan van de schadevordering:

 • Op de site www.declare.fr
 • Per post naar sinistre@declare.fr
 • per post naar: Gritchen Affinity, Service Sinistre, CS 70139, 18021 BOURGES Cedex

De algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering zijn beschikbaar op aanvraag en kunnen geraadpleegd worden op de website :  www.campingverdonparc.fr/nl/algemene-verkoopvoorwaarden

AANKOMST EN VERTREK

Het identiteitsbewijs, en eventueel dat van medereizigers, wordt gevraagd bij aankomst.

De aankomst- en vertrektijden worden hieronder gespecificeerd. Er zijn geen aankomsten mogelijk vóór het aangegeven tijdstip, tenzij de logiesverlener uitdrukkelijk daarom verzoekt. Op de dag van vertrek, na de opgegeven termijn, behoudt de logiesverlener zich het recht voor om de klant een boete in rekening te brengen die gelijk is aan één extra nacht, zonder dat de klant aanspraak kan maken om een nieuwe nacht ter plaatse door te brengen.

Voor de kampeerplaatsen :

 • De huur van de kampeerplaats begint om 13u en de plaats moet vrijgemaakt zijn vóór 12u.
 • Na dit tijdstip wordt een nacht extra aangerekend voor de klant.
 • De klant wordt bij aankomst een waarborg gevraagd, deze wordt teruggeven op de dag van zijn vertrek.

Voor de vakantieverblijven :

 • De huur van de vakantieverblijven begint om 17u, zij moeten vrijgemaakt zijn vóór 10u
 • Bij aankomst wordt een borg gevraagd aan de klant.
  • De klant is verplicht om elke afwijking in zijn accommodatie vanaf de dag van aankomst te controleren en te melden. Elke ontevredenheid over de algemene staat, inventaris of netheid van de accommodatie moet door de klant binnen 24 uur na aankomst aan de logiesverlener worden gemeld om deze te verhelpen. Na het verstrijken van deze termijn is geen enkele klacht meer ontvankelijk.
  • De borg wordt teruggegeven aan de klant nadat de logiesverlener de inventaris, netheid en staat van de accommodatie heeft gecontroleerd. In geval van vertrek buiten de tijden van de controle, zal de aanbetaling binnen 48 uur na vertrek worden teruggestort aan de klant met de factuur van het verblijf.
 • De accommodaties moeten worden achtergelaten in perfecte algemene staat, netjes en met een gecontroleerde inventaris. Gebroken, beschadigde of ontbrekende artikelen zullen aan de klant in rekening worden gebracht, evenals het herstel van de accommodatie, indien nodig.
 • De schoonmaak en het ordelijk maken van de accommodatie aan het einde van het verblijf is voor rekening van de klant.
  • Als de klant geniet van een “eindschoonmaak” (gratis of betaald), moet hij/zij de accommodatie in goede algemene staat teruggeven: nette accommodatie, schone keuken en koelkast, gereinigde en nette vaat, lege vuilnisbakken. Als dit niet het geval is, behoudt de logiesverlener zich het recht voor om een toeslag aan de gast in rekening te brengen van maximaal het totale bedrag van de schoonmaakkosten voor de gehuurde accommodatie.
  • Indien de klant geen gebruik maakt van een “eindschoonmaak”, is de klant verplicht om de accommodatie volledig schoon en netjes te maken, klaar om de volgende klant te ontvangen. Als de gast de accommodatie niet goed heeft schoongemaakt voor vertrek, behoudt de logiesverlener zich het recht voor om een schoonmaakkost van 15% in rekening te brengen.

Tenzij anders wordt gevraagd door de klant, wordt de factuur van het verblijf binnen 48 uur na zijn vertrek per e-mail of indien nodig per post verzonden.

De waarborg vormt geen aansprakelijkheidslimiet.

KLACHTEN

In geval van klachten beschikt de klant over een termijn van 15 dagen na de einddatum van zijn verblijf om deze te signaleren aan de klantendienst van de verhuurder, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. De verhuurder beschikt over een termijn van 30 dagen na ontvangst van de klacht om hierop te antwoorden. Indien de klant van mening is dat hij geen bevredigend antwoord heeft gekregen van de verhuurder,  heeft hij de mogelijkheid een consumentenbemiddelaar aan te stellen binnen een termijn van maximum één jaar na de datum van de schriftelijke klacht aan de verhuurder. De contactgegevens van de bemiddelaar die kan worden ingeschakeld door de klant zijn: Médicys – 73 boulevard de Clichy – 75009 PARIS – 01 49 70 15 93 – www.medicys.fr. De bemiddelaar kan worden gecontacteerd per post, telefoon of via zijn website.

Ingeval het geschil niet kan worden opgelost, is de bevoegde rechtbank voor de beslechting van het geschil de rechtbank van Manosque.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

De klant is verplicht een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. De klant kan gevraagd worden een verzekeringsbewijs te tonen voor de aanvang van het verblijf.

DIEREN

Alleen honden worden toegelaten, onder de in de prijsbrochure beschreven voorwaarden en binnen de grenzen van één dier per staanplaats en buiten de categorieën 1 en 2. Tijdens het verblijf moet de klant beschikken over de actuele vaccinatiekaart van het dier. Honden vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eigenaars en moeten aangelijnd worden gehouden. Zij mogen niet onbeheerd achtergelaten worden op de camping (in de accommodatie, op staanplaats of in een auto).

De logiesverlener aanvaardt geen enkel ander type dier op de camping.

INTERN REGLEMENT

Het intern reglement staat vermeld aan de ingang van het park en aan de receptie. De klant is gehouden hier kennis van te nemen na aankomst en verbindt zich ertoe het reglement na te leven. In geval het reglement niet wordt nageleefd behoudt de verhuurder zich het recht voor een sanctie op te leggen die kan gaan tot de uitsluiting van het park.

RECHT OP AFBEELDING

Gedurende het verblijf van de klant kunnen laatstgenoemde alsook zijn medehuurders worden gefotografeerd of gefilmd voor publiciteitsdoeleinden door de verhuurder en het bedrijf AMAC. De verhuurder en het bedrijf AMAC kunnen deze beelden gebruiken gedurende maximum tien jaar. De klant wordt erop gewezen dat hij bij aankomst eventueel schriftelijk aan de verhuurder bezwaar mag aantekenen tegen deze praktijk.


UITTREKSEL VAN HET INTERN REGLEMENT

De zwembaden:

Binnen het waterpretpark van Verdon Parc zijn omwille van hygiëne- en veiligheidsredenen niet toegelaten :

 • shorts, strings, shorty’s of zwembermuda’s,
 • dieren
 • opblaasbaar speelgoed, zoals zwembanden, matrassen of bootjes.

Het waterpretpark is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar die niet worden begeleidt door een meerderjarige persoon die in staat is om toezicht op hen te houden.

De toegang is strikt voorbehouden tot de klanten van Verdon Parc. De directie kan te allen tijde, om technische redenen of redenen van overmacht, de voorlopige of definitieve sluiting bevelen van het waterpark, zonder dat wie dan ook hiervoor een vergoeding of schadeloosstelling kan eisen. Gelieve de instructies in acht te nemen die staan vermeld op het bord bij de ingang van het waterpark.

In juli en augustus is het dragen van de polsband tijdens uw verblijf in het zwembad verplicht. Naleving van het zwembadreglement (aangegeven aan de ingang van het zwembad) is verplicht, elke inbreuk brengt uitsluiting van het waterpark met zich mee.

Veiligheid :

Uitsluitend gas- of elektrische barbecues zijn toegestaan op de camping.

De directie is alleen verantwoordelijk voor voorwerpen die zijn afgegeven op het bureau: de kampeergast blijft verantwoordelijk voor zijn eigen vakantieverblijf.

Het verbruik van alcohol buiten de kampeerplaatsen/vakantieverblijven en de hiervoor voorziene plaatsen is strikt verboden, op straffe van definitieve verwijdering. Het bezit van illegale stoffen is verboden.

Het toezicht op en de begeleiding van kinderen is verplicht op de speelterreinen, het waterpretpark en in de sanitaire voorzieningen. Alle klanten moeten het intern reglement, dat staat vermeld aan de ingang van de camping, naleven.

Waslijnen mogen nooit worden bevestigd aan bomen, de receptie stelt wasdrogers tot uw beschikking (waarborg 20€).

Bijzondere bepalingen:

Voor de reservering van vakantieverblijven (buiten het klassieke gamma): Daar Gréoux-les-Bains een kuuroord is dat keel-, neus- en ooraandoeningen behandelt, kunnen wij geen huisdieren aanvaarden en is roken in de vakantieverblijven verboden.

Respect voor anderen:

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

 • Stilte van 22u30 tot 7u. Het rijden met voertuigen gedurende deze nachtelijke uren is verboden.
 • Overdag moet stapvoets worden gereden.

 

V-1801C-DG

Doe met ons mee